วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

การแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน

อดีตบิ๊กมหาดไทย โวย แต่งตั้ง "มงคล" ปลัดคนใหม่
สรุปประเด็นข่าว

นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย แถลงคัดค้านการแต่งตั้ง นายมงคล สุระสัจจะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่
ทั้งหมดได้ลงความเห็นแถลงข่าวว่า ขาดคุณสมบัติความอาวุโสและภาพรวมแล้ว นายมงคล มีลำดับอาวุโสอยู่ที่ 54 ขาดประสบการณ์ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมองว่าการแต่งตั้งครั้งนี้น่าจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากนายมงคล เคยเป็นผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ มีความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจในกระทรวง

การแต่งตั้งจึงต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนซึ่งผิดกฎหมายข้าราชการไม่เป็นธรรม ทำให้การเมืองเข้ามาแทรกแซง ข้าราชการเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลเรื่องนี้หากปล่อยไว้จะเป็นการทำลายระบบคุณธรรมในราชการ

หลังจากนี้การทำหน้าที่จะมีการสนองนโยบายของการเมือง พร้อมเรียกร้องให้มีการติดตามการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งที่เหลือด้วย
ขณะเดียวกัน นายพงศ์โพยม ยังเรียกร้องให้ข้าราชการแสดงออกในการแต่ต้านการแต่งตั้งครั้งนี้ที่ไม่เป็นธรรม และอย่าหวั่น

วิเคราะห์ข่าว

ในการบริหารบ้านเมืองนั้นจะต้องเด็ดขาดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของรัฐบาล เพื่อที่จะสามารถพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และแยกการเมืองออกจากฝ่ายบริหาร จากแนวคิดของ วูดโรว์ วิลสัน การบริหารบ้านเมืองนั้นถ้ามีการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้การบริหารไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

( นาวสาว อนุสรา ชื่นอารมณ์ เลขที่ 45 ห้อง รปศ.531)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น